Myklebust i Oldedalen

Bruksnummer 1

Halsten Arnesen var brukar i 1907. Bruket var skuldsatt til 2.88 mark.[1].

Bruksnummer 2

Elling Andersen var brukar i 1907. Bruket var skuldsatt til 2.00 mark.[2].

Bruksnummer 3

Jens Jakobsen var brukar i 1907. Bruket var skuldsatt til 3.30 mark.[3].

Bruksnummer 4

Simon Jakobsen var brukar i 1907. Bruket var skuldsatt til 1.09 mark.[4].

Bruksnummer 5

Anders Knudsen var brukar i 1907. Bruket var skuldsatt til 0.41 mark.[5].

Heimdal / Bruksnummer 6

Jakob Simonsen var brukar i 1907. Bruket var skuldsatt til 0.14 mark.[6].

Bruksnummer 7

Anders Rasmussen var brukar i 1907. Bruket var skuldsatt til 0.27 mark.[7].


Referanser

<References>

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!
  1. Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den ... i ... amt : Nordre Bergenhus amt
  2. Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den ... i ... amt : Nordre Bergenhus amt
  3. Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den ... i ... amt : Nordre Bergenhus amt
  4. Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den ... i ... amt : Nordre Bergenhus amt
  5. Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den ... i ... amt : Nordre Bergenhus amt
  6. Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den ... i ... amt : Nordre Bergenhus amt
  7. Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den ... i ... amt : Nordre Bergenhus amt