NEG Historie og korrespondansearkiv

NEG Historie og korrespondansearkiv er ein historisk arkivserie hjå Norsk etnologisk gransking som strekk seg i perioden frå like før skipinga i 1946 og til dags dato. Det inneheld mellom anna korrespondanse med deira landsdekkande meddelarnettverk, rekneskap, søknadar og anna administrativt arkiv, samt mykje anna som dokumenterer NEG si historie. I 2013 gjennomførte NEG overgangen frå papirbasert arkivhald til elektronisk.