Nannestad prestegard

Nannestad prestegard ligger i rett nord for kirkegården til Nannestad kirke, som er en del av Borg bispedømme. Gårdens historie går tilbake til før-reformatorisk tid. De eldste bygningsmaterialene som er bevart, er fra 1790-tallet og gjenbrukt da prestegården i 1846 gjennomgikk en stor reparasjon med ny grunnmur og tak i sveitserstil.

Kilder og litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!