Nes sokn (Hedmark)

Nes sokn er et av Den norske kirkes sokn. Det tilhører Ringsaker kirkelige fellesråd, og ligger i Ringsaker prosti i Hamar bispedømme.

Soknekirken er Nes kirke, her tegna av Andreas Wulfsberg Grøtting i 1842.

Soknet ble oppretta i middelalderen, og var opprinnelig hovedsokn i Nes prestegjeld, som også inkluderte Baldishol anneks. Sistnevnte skifta i 1880 navn til Stavsjø sokn, og har senere blitt innlemma i Nes sokn.

Kilder