New York

New York er den største byen i USA, med omkring 8,5 millioner innbyggere (2016). Med forstadsområdene er det omkring 22,2 millioner innbyggere. Byen ligger i delstaten New York på østkysten av USA.

Nieuw Amsterdam i 1660.

Nieuw Amsterdam

New York ble grunnlagt som handelsstasjon i 1624 av nederlenderne, under navnet Nieuw Amsterdam. Byen Nieuw Amsterdam omfattet på dette tidspunktet bare deler av dagens Manhattan, men innenfor dagens bygrenser fantes også stedene Nieuw Haarlem (Harlem) og Breuckelen (Brooklyn). Blant de nederlandske bosetterne var det også noen nordmenn, som kom dit via Amsterdam: Frans-Arne Stylegar har dokumentert 69 personer med norsk bakgrunn i kolonien, og de kom hit allerede fra midten av 1620-åra.

Nieuw Amsterdam ble erobret av engelskmennene i 1664, stadfestet ved traktaten i Breda i 1667, og byen ble døpt om til New York.

Norsk innvandring på 1800- og 1900-tallet

Utdypende artikkel: Utvandringen til Amerika

New York var det første stedet mange innvandrere kom til, og et betydelig antall valgte å bli der. Det gjaldt også nordmenn, som særlig samla seg i bydelen Brooklyn. På det meste var det omkring 60 000 norske innvandrere der, og Brooklyn ble omtalt som «Norges tredje største by». Mens den tradisjonelle norske emigrasjonen var retta mot jordbruksområdene på prærien, var det mange som reiste til New York for å finne seg jobb i mer urbane strøk. I dag er det få spor igjen etter den store norske kolonien, men man finner noen få norske eller nordiske butikker, sjenkesteder og foreningslokaler.

Det var også mange norske sjømenn som ble i New York i kortere eller lengre perioder. Et spesielt område var Ørkenen Sur, der det i 1920- og 1930-åra bodde mange arbeidsløse norske sjømenn i enkle skur på en søppelfylling.

New York i Norge

Et område på Grünerløkka i Oslo ble i 1850-åra utbygd i «amerikansk fart» og fikk navnet Ny York.

Litteratur