Nitelva

Nitelva kommer fra Mylla i Lunner kommune. Den renner gjennom Nittedal kommune og deler av Lillestrøm kommune og munner ut i Svellet i Nordre Øyeren ved Lillestrøm. Fra Mylla til den renner ut i Harestuvannet, heter den Myllselva. Herfra heter den Hakadalselva, og i Nittedalen er navnet Nitelva. Total lengde ovenfor Svellet er 57 km, og elva har et nedbørfelt på 484 km². Nitelva inngår i Avløpssambandet Nordre Øyeren, ANØ.

Nitelva ved Lillestrøm der den renner ut i Svellet i Øyeren. Fotografi fra 1949.

Navnet kommer av norrønt Nitja, og har usikker betydning. Net, 'fiskenett', eller (h)nita, 'støte sammen', dvs. bølger som topper seg, kan være navnets betydning.

Kilder og litteratur