Norsk-grekere

Norsk-grekere er en liten gruppe i Norge. I 2013 er kun omkring 1300 personer født i Hellas registrert bosatt i Norge. [1]

Maria bebudelses kirke.
Foto: Helge Høifødt (2008)

De første gruppene av greske innvandrere kom til Norge på slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 60-tallet. På denne tiden var det først og fremst Sverige som var det skandinaviske landet grekere søkte seg til, og mange kom til Norge via Sverige. I 1979 var kun 182 grekere registrert i landet. Riktignok er dette tallet sannsynligvis for lavt, siden mange skiftet statsborgerskap[2], men det har aldri vært et gresk miljø i Norge som har kunnet måle seg med det i Sverige. De fleste greske innvandrerne kom for å søke arbeid og for å skape en bedre økonomisk framtid for seg og sin familie. Men det var også grekere som emigrerte i kjølvannet av militærkuppet i sitt hjemland.

De greske innvandrerne i Norge dannet tidlig sin egen gresk-ortodokse menighet, Evangelismos tis Theotokou, på 60-tallet[3], og fikk i sitt eget lokale i Maria bebudelses kirke i 1987. I følge menighetens nettside er den landsomfattende, og underordnet "Metropolit Pavlos Menevissoglou av Sverige og hele Skandinavia, med hovedsete i Stockholm, og tilhører Det Økumeniske Patriarkat i Konstantinopel."

Referanser

  1. https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp
  2. Knudsen, Vibeke 1980, side 1
  3. Tjelmeland, Hallvard 2003, side 99

Kilder

  • Knudsen, Vibeke 1980: Greske innvandrere i Norge. Magistergradsavhandling. Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo.
  • Tjelmeland, Hallvard 2003: "Opne grenser i ei oppgangstid", i: Kjelstadli (red.): Norsk innvandringshistorie, Pax.