Norsk Luftfartsmuseum

Norsk Luftfartsmuseum i Bodø ble åpna i 1994, og er nasjonalt museum for luftfart. Utstillinga, som er Nordens største innen sitt område, dekker både militær og sivil luftfartshistorie.

Bakteppet for etableringa av museet var en strid om plasseringa av Forsvarets flysamlingGardermoen. I drakampen mellom Gardermoen, Kjeller og Bodø gikk sistnevnte av med seieren da Stortinget i 1992 vedtok å etablere et felles museum for militær og sivil luftfart i Bodø.

Kilder

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!