Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et uavhengig forsknings- og kompetanseinstitutt for kulturminner og kulturmiljøer i Norge og internasjonalt. Instituttet tar på seg oppdrag for offentlig forvaltning og private innen konservering, arkeologi, bygningsvern, by- og landskapsplanlegging og andre relaterte felter. NIKU står blant annet bak de fleste utgravninger i middelalderbyer og ved middelalderkirker.

Instituttet ble oppretta av Miljøverndepartementet som en stiftelse i 1994, og var opprinnelig en del av Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA•NIKU) sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA). I 2002 ble så NIKU skilt ut som en egen stiftelse.

NIKU har kontorer i Oslo (hovedkontor), Bergen, Trondheim, Tromsø og Tønsberg.

Kilder