Odd Bang-Hansen

Odd Bang-Hansen (født 9. april 1908 i Kristiania, død 4. mars 1984 i Oslo) var forfatter, oversetter og journalist. Han skrev både voksenlitteratur og  barne- og ungdomsbøker, og var også kritiker og organisasjonsmann.

Odd Bang-Hansen.
Foto: Ukjent, hentet fra Studentene fra 1926 (1951)

Familie

Odd Bang-Hansen var sønn av kateket, senere sogneprest Lauritz Bang-Hansen (1879-1960) og Astri, født Halvorsen (1880-1971). Han ble gift i 1936 med lege Elise (“Liss”) Aas (1907-2002), og var far til filmmannen Pål Bang-Hansen (1937-2010), teatermannen Kjetil Bang-Hansen (f. 1940) og Synne Bang-Hansen (f. 1946). Han var fetter av skuespilleren Arne Bang-Hansen (1911-1990).

Liv og virke

Odd Bang-Hansens far var prest, og han vokste opp i Vadsø, senere i Kristiansund, hvor faren hadde prestekall. Han tok examen artium i 1926, og studerte deretter språk og litteratur i Oslo, hvor han ble cand.philol. i 1934. På slutten av 1930-årene arbeidet han som lektor ved Oslo Handelsgymnasium. Han hadde da brutt med det borgerlige og konservative oppvekstmiljøet han hadde opplevd.

Under krigen deltok Bang-Hansen i illegalt motstandsarbeid, og bisto blant annet med å hjelpe norske jøder ut av landet. Han måtte selv flykte i 1943, og dro til Skottland, der han underviste britiske offiserer om norske forhold. 

Etter krigen ble Bang-Hansen ansatt i Arbeiderbladet som film-, teater- og bokanmelder. Han forble tilknyttet avisen helt frem til sin død.

Som forfatter debuterte Bang-Hansen i 1938 med Fager er studentens drøm, som var en humoristisk-satirisk skildring fra hovedstadens studenterliv, bygget på egne erfaringer.  I 1946 ga han ut Ringen rundt brønnen (1946), som handler om en hirdgutt som ble likvidert under krigen.  Hans to siste voksenromaner var Møllen og lyset (1949) og Fly hvite due (1953), som har et anti-militaristisk preg med brodd mot opprustning, blokkpolitikk og “amerikanisering”. 

Bang-Hansen ga også ut barne- og ungdomsbøker. I 1948 kom Mette og Tom i fjellet, som vant den norske førsteprisen i en nordisk barnebokkonkurranse. Senere fulgte flere bøker om Mette og Tom, og i 1957 utga han barneboken Spillemann på flukt. Bang-Hansen virket også som oversetter, både av skjønnlitteratur og andre utgivelser, som kokebøker.

Som organisasjonsmann hadde Odd Bang-Hansen flere tillitsverv i råd og organisasjoner innenfor kulturlivet. Han var blant annet et aktivt medlem i Den norske Forfatterforening, og var formann i perioden 1965-1971. 

Odd Bang-Hansen var i en årrekke bosatt i Husebygrenda 18c.

Ettermæle

 
Odd Bang-Hansen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2021)

I en nekrolog over Odd Bang-Hansen i Aftenposten 6. mars 1984, signert Iver Tore Svenning, ble han beskrevet slik (utdrag):

En godviljens mann, ble han gjerne kalt. Mange norske forfattere vil kanskje først og fremst huske Odd Bang-Hansen som formannen, mannen som effektivt, rettlinjet - men også smidig - ledet Den norske Forfatterforening i seks viktige år (1965-71). ... At sår ble effektivt læget skyldtes i ingen liten grad nettopp "Bangen". ... Et skjevt smil under en alpelue. Det var også en måte å karakterisere Odd Bang-Hansen på. For han kunne jo også noe så unorsk som å smile over hele ansiktet. Et rynket smil som kunne spille fra det ironisk-gjennomtrengende over til det upassende, bare morsomme. Smil uten stygg ondskap, men sjelden uten moralistens lyst til forandring og forbedring.

Odd Bang-Hansen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo sammen med sin kone.

Kilder