Ola Stemshaug

Revisjon per 5. nov. 2013 kl. 22:51 av Olve Utne (samtale | bidrag)

Ola Stemshaug (født 20. januar 1936, død 27. august 2013 i Trondheim) var språkforsker. Stemshaug, som ble cand.philol. i 1965, var førsteamanuensis ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. Han var også statens navnekonsulent for Midt-Norge. Han var gift med Marit Stemshaug.

Navnegransking var ett av spesialfelta til Stemshaug. Han er særlig kjent for verka Namn i Noreg, Norsk personnnamnleksikon og Norsk stadnamnleksikon, det siste redigert sammen med Jørn Sandnes. Norske innbyggjarnemningar i overført tyding (2002) handler om hvordan innbyggernavn som rørosing og setesdøl stundom får en ekstra betydning.

Kilder og litteratur