Ole Falk Moe

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ole Falk Moe fotografert rundt 1900.
Foto: Ukjent/Oslo Museum.

Ole Falk Moe (født 18. januar 1861 i Krødsherad, død 29. september 1913) var ingeniør og jurist, med en variert karriere både i Norge og i utlandet, lengst var han i USA. Han døde i dagens Namibia mens han var ansatt i en ledende stilling i et tysk-engelsk selskap der.

Familie

Ole Falk Moe var sønn av biskop og eventyrsamler Jørgen Moe (1813-1882) og Johanne Fredrikke Sofie, født Sørenssen (1833-1913), og var gift med Carrie (Kari Andersdatter) Støen (1861-1946). Han var bror av Martha Johanne Vedastine (Moe) Aubert (1855–1933), Marie Vilhelmine Moe (1856–1940), Moltke Moe (1859-1913), Beate Sofie Alexandra Moe (1863–1928) og Olava Moe (1865–1866).

Liv og virke

Ole Falk Moe utdannet seg både som jurist og som ingeniør i Kristiania. Etter endt utdannelse var han noen år i USA, hvor han var med på en rekke store ingeniørarbeider, særlig innen jernbaneutbygging.

I 1899 kom Moe hjem til Norge, hvor han etablerte seg som både ingeniør og overrettssakfører, i et kombinert selskap. Her arbeidet han med varierte saker, fra gruvevirksomhet til sjørett.

I 1912 fikk Ole Falk Moe en ledende stilling (kalt General-Vertreter) i et stort tysk-engelsk selskap i dagens Namibia; South West Africa Compamy Limited. Her jobbet han til han døde. Han ble bisatt i Grootfontein, og levningene ble sendt hjem med skip.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for 1885 er Ole Falk Moe oppført sammen med fire søsken og moren, som da var enke, på adressen Bogstadveien 31 i Kristiania. Ved folketellingen samme sted for 1900 er han oppført som Overretssagfører med egen forretning på adressen Pilestredet 93, sammen med kona Carrie. Ved folketellingen for Kristiania i 1910 er ekteparet oppført i Kongsveien 21.

Ettermæle

Ole Falk Moe er gravlagt på Vestre Aker kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en redaksjonell usignert artikkel i Aftenposten 7. januar 1914 ble Ole Falk Moe omtalt i forbindelse med at han ble gravlagt denne dagen (levningene hans var da nylig kommet hjem fra Afrika), og hvor det ble reflektert over at også broren Moltke Moe og svogeren Andreas Aubert nylig hadde gått bort (utdrag):

Det er lykkeligvis sjelden, at dødsklokkene ringer over den ene efter den anden af 3 hinanden saa nærstående, virksomme og fremragende mænd som Andreas Aubert (svoger) og brødrene Moltke Moe og Ole Falk-Moe! ... Ole Falk-Moe stod i evner ingenlunde tilbage for svogeren eller broderen; men ligesom de laa paa et andret omraade end æsthetikens og videnskabens, saa de sprang mindre i øinene, saa faldt jo baade hans første ingerniørvirksomhed og hans sidste direktørvirksomhed, som vistnok i sin tid vilde sikret ham baade gods og ære, langt borte fra det fædreland, hvis navn han paa en saa vakker maade har hævdet blant fremmede.

Ole Falk Moe er gravlagt på Vestre Aker kirkegård i Oslo sammen med broren Moltke Moe og to ugifte søstre. Begge titlene Overretssagfører og Ingeniør er benyttet på gravminnet, som også har påskriften Guds fred. Det er del av et stort og særegent gravminne tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg.

Kilder