Ole Wegger

Ole Abrahamsen Wegger (født 3. desember 1859 i Andebu, død 25. januar 1936 i Sandefjord) var ingeniør og direktør ved Framnæs Mek. Værksted i 47,5 år.

Wegger før 1914.
Wegger som kommandør av St. Olavs Orden

Han var sønn av gårdbruker og lærer Abraham Christensen Wegger (1825-1893) og Karen Marie Olsdatter Lærskal (1832-1865) og ble utdannet fra Horten tekniske skole i 1882, arbeidet ved ulike verkstedsbedrifter i Norge og USA til han 2. februar 1885 ble ansatt ved Framnæs, da som formann ved Sandefjord Flytedokker A/S.

Fra 15. juni 1893 ble han bestyrer ved Framnæs Skibsverft, og fra 14. juli 1898 direktør ved Framnæs Mek. Værksted som ble stiftet på dette tidspunktet.

Han var varaordfører i Sandar kommune og satt på Stortinget 1919-1921 fra valgkretsen Jarlsberg og Larvik amt.

Han sluttet av helseårsaker ved Framnæs 1. august 1932, etter 47,5 år som leder.

Han ble først utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, senere kommandør.

Ole Weggers veiVesterøya i Sandefjord kommune er oppkalt etter ham.

Kilder