Olsen & Thomsen

Olsen & Thomsen, Olsen & Thomsens Photographiske Atelier, ble startet i 1856 av Christian Olsen i kompaniskap med C.C. Wischmann, med adresse Torvet 18 i Christiania. Fra 1857 var også W. A. Boeckmann kompanjong. Peter Marinus Thomsen kom sannsynligvis ikke med før i 1860, adressen var da Prindsensgd. 9 og i 1865 Prindsensgd. 11. I 1889 averterte de i Ny Ill. Tidende: «Oliemalede Fotografier (forstørret efter Visitkort) udføres i Storthingsgaden 4, 2. Etage.» Firmaet var sannsynligvis i virksomhet til ca. 1898.

Olsen & Thomsen-bilde fra 1862. Overrettssakfører Baldur Fridtjof Nansen med sønnen Fridtjof Nansen på armen.

Kilder


  Olsen & Thomsen er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.