Operasjon Mardonius

Operasjon Mardonius var en sabotasjeaksjon som ble gjennomført i Oslo havn av SOE natt til 27. april 1943. Flere tyske skip ble senket eller skadet i aksjonen.

Operasjonen ble planlagt og gjennomført av Max Manus, Gregers Gram, Halvor Haddeland, Einar Riis Johansen og Sigurd Jacobsen. Den besto av to hoveddeler. Jacobsen, som jobbet på Akers Mekaniske Verksted, plasserte miner på skip inne på verftet, mens de fire andre festet magnetiske miner, såkalte limpets, på skip ved kaia. De la ut i kano fra Bleikøya, og klarte i ly av mørket å feste miner på flere skip. Etter å ha festet dem padlet de til Ljan. De fire bar britiske uniformer, og det ble lagt igjen britiske militæreffekter på Bleikøya. Dette ble gjort for å forhindre at det ble utført represalier mot sivile etter aksjonen.

Minene var tidsinnstilt, og skulle gå av om morgenen. Da de gikk av ble «Ortelsburg» på 3800 tonn senket, mens «Tugela» på 5800 tonn fikk slagside. En oljelekter ble også senket. Minene inne på verftet gikk ikke av. Lenger utpå dagen meldte en arbeider fra til tyskerne at han hadde sett dem, og de ble fjernet og uskadeliggjort. Denne hendelsen førte til at minene ble endret slik at det ikke gikk å fjerne dem etter at de var armert.

Sigurd Jacobsen ble senere arrestert i forbindelse med annet arbeid for motstandsbevegelsen. Han ble utsatt for hard tortur, og tilsto at han hadde vært med på aksjonen. Han ble dømt til døden og henrettet på Trandumskogen sammen med fire andre arbeidere fra Akers Mek. Verksted den 14. oktober 1943.

Litteratur