Oscar IIs Samling

Oscar IIs Samling, verdens første friluftsmuseum, er en samling av fem bygninger fra forskjellige deler av Norge, med Gol stavkirke som den mest kjente. Den ble stiftet i 1881 av kong Oscar II etter initiativ av kammerherre Christian Holst, forvalter av Bygdøy kongsgård.

Gol stavkirke var en av bygningene som ble satt opp som del av Oscar IIs Samling.
Foto: Axel Lindahl

Etter at Holst døde i 1890 ble samlingen stående uten fornyelse frem til 1907, da den i arveoppgjøret etter kong Oscars abdikasjon og død ble innlemmet i Norsk Folkemuseum, som ble anlagt på nabotomten i 1898.

Ekstern lenke