Politidepartementet (1940–1945)

Politidepartementet ble oppretta i 1940 ved en deling av Justisdepartementet. Det ble leda av Jonas Lie gjennom hele okkupasjonstida, først som kommissarisk statsråd og deretter som politiminister i Vidkun Quislings andre regjering.

Politidepartementets funksjoner ble etter krigen igjen lagt under Justisdepartementet.

Det hadde også tidligere, i perioden 1814 til 1818, vært et eget politidepartement.

Kilder