Potetprest

Potetprest er et tilnavn på prester som på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet ivra for potetdyrking i Norge. Det sto klart for dem at poteten var næringsrik og at den var lett å dyrke i Norge, men folk flest var svært skeptiske til potetene. Det var særlig under nødsårene at potetprestenes innsats ble viktig. Ved å få folk til å akseptere poteten som mat redda de trolig flere tusen menneskeliv.

Som den første, og fremste, av potetprestene regner man Peder Harboe Hertzberg den eldre (1728–1802), som i 1763 ga ut første utgave av Underretning for bønder i Norge om den meget nyttige Jord-Frugt Potatos at plante og bruge. Det kom senere flere nyutgaver av teksten, den siste i 1774, da poteten så smått begynte å slå gjennom noen steder som følge av misvekst.

Noen potetprester

Litteratur