Presteløkka Rehabiliteringssenter

Presteløkka Rehabiliteringssenter er en helseinstitusjon i Larvik kommune, én kilometer fra Stavern. Den ble opprettet i 2004.

Institusjonen tilbyr målrettet samt tidsavgrenset rehabilitering for å oppnå økt mestrings- og funksjonsevne.

Den har 16 døgnplasser og én treningsleilighet.

Leder er Jan Kulland.

Kilder

  • Velkommen til Presteløkka Rehabiliteringssenter