Prins Carls bastion

Prins Carls bastion er en av bastioneneAkershus festning i Oslo. Den ble anlagt i 1616, og het opprinnelig Frederiks bastion etter Christian IVs nesteldste sønn. Fra omkring 1690 ble den kalt Søndre bastion, og på et noe senere tidspunkt fikk den navnet Prins Carls bastion etter en yngre sønn av Christian IV.

Det første byggetrinnet var ferdig i 1625, og bastionen ble fullført i 1647. Den ble noe endret i 1653, da en provisorisk gjennomgang som ble brukt som hovedadkomst til indre festning ble blokkert. Den har en regulær bastionsform med flankene loddrett på kurtinen. På salianten, bastionsspissen, er det en liten bonnett. Terreplein og vollganger er gresslagt, mens brystvernet er torvsatt. Både brystvern og vollganger er restaurert. Muren er en revetementsmur, hovedsakelig av kløvd rundkamp. I murlivet kan man se det første byggetrinnet som et horisontalt skille.

Det sto et lavetthus på bastionen, men det ble fjernet ca. 1860.

Litteratur