Rød Ungdom

Rød Ungdom (RU) er siden 2007 ungdomsorganisasjonen til partiet Rødt. Organisasjonen ble grunnlagt allerede i 1963 som SUF, og skifta navn til Rød Ungdom i 1973, da de ble ungdomsorganisasjonen til AKP (m-l).

Historie

SUF var opprinnelig ungdomsorganisasjonen til Sosialistisk Folkeparti (SF). Utover i 1960-åra ble organisasjonen sterkt påvirka av kulturrevolusjonen i Kina, og de la til (m-l) for marxist-leninistene i navnet. I 1969 ble det brudd mellom SF og SUF. Da AKP (m-l) ble etablert i 1973, ble SUF partiets ungomsorganisasjon, og skifta navn til Rød Ungdom. Noe senere ble Rød Valgallianse (RV) stifta som valgorganisasjon for m-l-bevegelsen, og RU fungerte fra da av som ungdomsorganisasjon for både AKP og RV. RU la særlig vekt på skolering av ungdom som tok sine første steg inn i bevegelsen.

I 1970- og 1980-åra var bevegelsen ofte prega av indre konflikter, og den var ofte innadvendt i sine studier av marxistisk-leninistisk lære og Mao Zedongs tenkning. RU markerte seg en del utad, blant annet gjennom i delta i husokkupasjoner og forskjellige demonstrasjoner og aksjoner. Mange ble også med på bevegelsens sjølproletarisering, og avslutta høyere studier for å få seg arbeid i industrien. Kvinnekamp ble også sentralt i bevegelsen, og i RU fikk mange unge kvinner politisk trening. I denne perioden fulgte daværende Politiets overvåkingstjeneste nøye med på både RU og AKP.

I 2007 slo RV og AKP, samt noen mindre grupper, seg sammen i det nye partiet Rødt. RU ble da med som dette partiets ungdomsorganisasjon. Selv om RU fortsatt omtaler seg som revolusjonære, og sier at de vil utvikle samfunnet i retning av kommunisme, står de etter dannelsen av Rødt tydeligere innafor en demokratisk tradisjon.

Ledere

Ledere av SUF

Ledere av SUF (m-l)

Ledere av Rød Ungdom

Litteratur og kilder