Rakkestad sokn

Rakkestad sokn er et av Den norske kirkes sokn. Det ligger i den nordlige delen av Rakkestad kommune, og samsvarer i utstrekning med bygda Rakkestad i den nordlige delen av Rakkestad kommune.

Soknekirka Rakkestad kirke går delvis tilbake til middelalderen.
Foto: Siri Johannessen (2009)

Soknets historie går tilbake til middelalderen, og i soknekirka Rakkestad kirke finner man elementer fra den perioden. Det var tidligere hovedsokn i Rakkestad prestegjeld, som også besto av Degernes og Os sokn. Siden prestegjelda ble avvikla i 2000-åra har soknet vært del av Rakkestad kirkelige fellesråd, som ligger i Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme.

Kilder