Rallar

Rallar er opprinnelig et svensk ord, fra ralla, trillebår. Det ble brukt om løsarbeidere, særlig på jernbane og ved bygging av vannkraftanlegg og andre større anleggsarbeider (eksempler er Ofotbanen og Bergensbanen). Blant de første svenske anleggsarbeiderne var de som tok arbeid ved Kongsvingerbanen fra 1858.

Et arbeidslag på Dovrebanen ca. 1918. Nr. 2 fra venstre: Hans Marius Grimstadmo fra Skjåk, nr. 4 fra venstre: Olav Viken, også fra Skjåk. De andre er ikke identifisert.
Foto: Ukjent

Ordet kom i bruk først etter forrige århundreskifte[1] (tidligere sa man for eksempel slusk), men har satt seg fast. Forsyningsveien opp på fjellet som ble anlagt til byggingen av Bergensbanen har for eksempel blitt hetende Rallarvegen.

Fotnoter

  1. Myhre 2003:299

Kilder

  • Myhre, Jan Eivind 2003: «Sporene fra innvandringen» i Kjelstadli (red.): Norsk innvandringshistorie, bind 2, Pax