Rindal skimuseum

Rindal skimuseum, tidlegare Rindal bygdemuseum, er ein avdeling av Nordmøre museum. Det var opphavleg eit friluftsmuseum med femten bygningar frå området, men i 2014 vart det nyopna som skimuseum i Heggemsfjøset. Dei historiske bygningane, mellom anna ei trønderlån, ein trøskarlåve, ei smie og ein husmannsplass, er framleis opne som ein del av skimuseet.


Kilder

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!