Ringsaker kirkelige fellesråd

Ringsaker kirkelige fellesråd dekker Ringsaker kommuneHedmarken. Det er eneste fellesråd i Ringsaker prosti, og tok over etter Ringsaker, Brøttum, Furnes, Nes og Veldre prestegjeld da prestegjelda ble avvikla i 2000-åra.

Sokna i fellesrådet er Brumunddal/Veldre, Brøttum, Furnes, Nes, Ringsaker sokn og Åsmarka.

Kilder