Rittmester

Rittmester er en offisersgrad i kavaleriet, tilsvarende kaptein i Hæren og Luftforsvaret. Ordet kommer fra tysk Rit, 'en skare ryttere'.

Rittmesteruniform, modell 1869/1910, på Forsvarsmuseet.
Foto: Chris Nyborg (2015).

Gradsbetegnelsen ble innført i Danmark under Christian III, altså i første halvdel av 1500-tallet, men i over to århundrer ble den bare sporadisk brukt. I 1772 ble det bestemt at kapteinene ved dragonregimentene skulle kalles rittmester. Dette har så blitt videreført over i det moderne, mekaniserte kavaleriet. Gradstegnet er tre stjerner, som for kapteins grad.

Den vanligste rollen for en rittmester er å være eskadronsjef.

Litteratur og kilder