Rollag prestegård

Rollag prestegård i Rollag kommune ligger like øst for Rollag stavkirke, og har adresse Rollagsvegen 558 (gnr. 44/1).

Rollag prestegård sett fra Rollag stavkirke.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

Prestegården er en del av et fredet anlegg som består av seks bygninger. Hovedbygningen er en laftet tømmerbygning på en etasje. Eldste del, den søndre, skal være bygget rundt 1630. Bispestua i tømmer skal være oppført i 1720.

Det er to stabbur på gården, med innkledde svalganger, utsmykket med profiler og inskripsjoner. Det største buret er i to etasjer og har et monogram med årstallet 1719. Det minste buret har inskripsjonen 1720 i gavlen.

Presteboligen ble rehabilitert i 2013, og er fortsatt sogneprestens bolig.

Kilder