Rotary

Rotary er en upolitisk humanitær organisasjon, stiftet 1905 i Chicago i USA. Ideen bak Rotary var at ledere fra forskjellige bransjer skulle kunne møtes for å stifte bekjentskap med hverandre og utveksle erfaringer. Norges første Rotary-klubb ble stiftet i 1922.