Søren Bøckmann (1771–1841)

Søren Gottfried Bøckmann (født 26. august 1771 i Brunlanes, død 27. oktober 1841 i Farsund) var embetsmann og stortingsmann.

Han var sønn av sorenbirkskriver Abraham Sørensen Bøckmann (d. 1786) og Anna Clarine Bugge (1749–1771). Mora døde samme år som han ble født, og faren gifta seg i 1774 med Else Bugge (omkr. 1751–1785), som var søster av Anna Clarine - og dermed Søren Bøckmanns tante.

Selv ble Bøckmann cand.jur. i 1797. Året etter ble han sorenskriver i Gauldal. Fra 1809 var Bøckmann sorenskriver i Lyngdal, senere også politimester i Farsund.

Bøckmann representerte Lister og Mandals amt på Stortinget i 1821. Han var da president i Odelstinget og visesekretær i Stortinget. Bøckmann var medlem av 21 komitéer, formann i fire av og dem og sekretær i tre andre. Grunnet sykdom møtte han ikke på det overordentlege storting i 1822.

Kilder


  Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Søren Bøckmann» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er oppsett i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For ei liste over bidragsytarar til den opphavlege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opphavlege artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denne sida.
Artikkelen bør gjennomgåast for å tilpasse innhald og vinkling til lokalhistoriewiki.no. Sjå Hjelp:Skilnader frå Wikipedia for meir informasjon.