Sørum

Sørum er ei bygd i Lillestrøm kommuneRomerike. Den svarer til soknene Sørum og Frogner i det tidligere Sørum prestegjeld, og svarte også til Sørum kommune da denne ble opprettet i 1837. Fra 1962 omfattet Sørum kommune også nabobygda Blaker, som tidligere hadde vært egen kommune. 1. januar 2020 ble Sørum innlemmet i nye Lillestrøm kommune.

Sørum prestegard.
Sørum kan henvise til flere steder: Sørum (gardsnavn)

Bygda og kirka het opprinnelig Skaun. Rett ved kirka lå imidlertid den gamle setegarden Sørum (Suðrheim), og den ble såpass betydningsfull i middelalderen at kirka og bygda tok navn etter den. Navnet Sørum er forholdsvis vanlig over hele Østlandet, men det var bare her det ble noe mer enn et gardsnavn. Det spredte seg også etterhvert til prestegarden, som tidligere het Huseby.

Tidligere Sørum kommune omfatter 96 matrikkelgarder. De fleste ligger nord for Glomma, mens sju ligger på Sanden sør for elva.

En person fra Sørum kalles sørumsokning.

Se også

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!