Salangen sokn

Salangen sokn er et av Den norske kirkes sokn. Det er den eneste menigheten i Salangen kirkelige fellesråd som ligger i Indre Troms prosti i Nord-Hålogaland bispedømme. Området er identisk med Salangen kommune.

Kilder