Samtale:Henning Sollied

Det er ingen diskusjoner på denne siden.

Axel Scheel har kommentert:

«Terje Bratberg skriver upresist om Sollied i Norsk biografisk leksikon: Den fullere sannhet gir stortingspresident Carl Joachim Hambro i «Historisk Supplement» (1947), s. 75, at han «blev avsatt». Hele kapitlet «Mellemspill», s. 73-85, i denne boka handler om minister Arne Scheel i Berlin og om bakgrunnen for dennes ønske om å stille utenriksminister Halvdan Koht for riksrett. Og den ytre foranledning til dette Scheels ønske, var nettopp at Koht holdt sin hånd over Sollied, før Scheel til slutt fikk sin vilje igjennom og Sollied ble fjernet fra sin stilling i Berlin. Se nærmere om dette under «Litteratur» til Scheel (utdypende artikkel), kommentaren til Hambros «Historisk Supplement», hvor det også finnes et langt sitat fra boka om konflikten mellom Scheel og Koht og om Sollieds avsettelse.»

Tilbake til siden «Henning Sollied».