Samtale:Sovjetunionen

Nytt emne

Militær tilstedeværelse

«Sovjetunionen var den drivende kraft i Warszawapakten, og dermed NATOs hovedmotstander under den kalde krigen. Dette ble svært merkbart i Finnmark, der den militære tilstedeværelsen har vært betydelig på begge sider av grensen. I Sovjettiden var det ikke uproblematisk å krysse denne grensen, mens det nå har blitt langt enklere.» - min utheving. - Men var det ikke slik at vi (Norge) var veldig bevisste på ikke å ha store militære konsentrasjoner oppmarsjert mot Sovjetunionen da? De store norske konsentrasjoner kom derfor i Indre Troms. - mener nå --Gunnar E. Kristiansen 13. des 2012 kl. 09:07 (CET)

Jo, du har rett i det. Jeg skriver om. Chris Nyborg 13. des 2012 kl. 09:43 (CET)

Et par ting som kunne vurderes å tas med her og/eller på mer lokalt nivå: Newcomb Mott-saken[1], skoltesamene og (videre-)koloniseringen av Pasvikdalen. -- Olve Utne 13. des 2012 kl. 09:55 (CET)

Olves innspill støttes på prinsipielt grunnlag, men da ved at "saken" Newcomb Mott enten settes opp som egen artikkel og at det lages en ny kategori: Kald krig - eller at den legges inn i en større artikkel med tittelen Kald krig (eller lignende). Men at en sak om skoltesamene skal ha relevans til artikkelen om Sovjetunionen per se, nei! Den artikkelen skrives under "hode" Skoltesamer, og kan på bakgrunn av innhold og kontekst få de respektive kategorier. Koloniseringen av Pasvikdalen - bør tas med samme vinkling som foran nevnte eksempel om skoltesamene.--Gunnar E. Kristiansen 13. des 2012 kl. 11:10 (CET)

Tilbake til siden «Sovjetunionen».