Sanden (Sørum)

Sanden er den delen av Sørum som ligger sør for Glomma, mellom Blaker og Fet. Sjølve navnet er i dag gått ut av bruk, men har gitt navn til tettstedet Sørumsand: I 1892 anla NSB stoppestedet Sørumsanden her, og tettstedet vokste opp rundt som stasjonsby.

Sanden i 1775, til høyre Olerud i Blaker.

Sanden består av matrikkelgardene Sennerud (gnr 41), Østby nordre (gnr 42), Østby søndre (gnr 43), Lystad (gnr 44), Vestby søndre (gnr 45) og Vestby nordre (gnr 46). I tillegg var Bingen lenser matrikulert som gnr 47. Sørumsand er hovedsakelig bygd ut på grunn fra gnr 41 og 46.

Kilder

  • Jan Erik Horgen. Sanden - Sørumsand, bind 3 av Sørum bygdebok. Sørum kommune, 2007.
Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!