Singsås kommune

Singsås kommune i Sør-Trøndelag ble utskilt fra Holtålen kommune i 1841. Den hadde da et areal på 767 km² og 1272 innbyggere.

Singsås kirke. Kommunen tilsvarte Singsås sokn.

I 1964 ble Singsås slått sammen med Budal, Soknedal og Støren til Midtre Gauldal kommune. Den gamle kommunen tilsvarte Singsås sokn i Den norske kirke, i den østre delen av Midtre Gauldal.

Litteratur