Skaalurensamlinga

Skaalurensamlinga er eit museum for skipsbyggjing i Rosendal. Det held til i eit sjøhus frå kring 1890, der det er ei stor samling av verkty og anna utstyr, halvmodellar av skrog, byggjeteikningar og ei fotosamling.

Kjelder


  Skaalurensamlinga er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.
Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!