Skansen (Trondheim)

Skansen eller Skanseverket var et festningsanlegg på vestsiden i Trondheim. Den ble først oppført som en tømmervoll på Ilevollen av bymennene og erkebiskop Eystein i 1178, og omtalt som «Den lille borg». Siste gang den spilte en rolle i ufredstid var i 1718.

I borgerkrigens tid spilte skansen en viktig rolle, og den ble av kong Sverre forsynet med vollgraver. Til denne befestningen støttet det seg en pælerekke som gikk fra Skansen til Graven og deretter opp Prinsens gate opp til Kongens gate, og videre langs denne til elven. «Den lille borgs» størrelse, utstrekning og senere historie er lite kjent, men den har utvilsomt blitt vedlikeholdt og etterhånden utbedret. De senere verker var altså en utvikling av erkebispen og Sverre sine første anlegg. Den siste utviklingen av disse verker skjedde i 1643 da Christian IV lot dem utbedre og fullende, og trolig ga det den form det har hatt inntil det forsvant. Steiner ble tatt fra domkirkens murer og brukt på gamle Sverres treskanse, slik at det ble en murskanse med festningsgraver, voller, borgbro og skanseport med mer. Skansen viste sin berettigelse som festningsanlegg flere ganger. Ikke bare i kong Sverre sin tid, men også under svenskenes beleiring av byen i 1658 og kort tid i 1718.

Størstedelen av skansen forsvant i forbindelse med bygging av Ila kirke i 1880-åra. En del av Dronningens bastion står igjen sørøst for kirka, mens en større del av Kongens bastion ned mot fjorden er bevart.

Kilder og litteratur