Snertingdalstreff

Snertingdalstreff er ei av ni lokale undergrupper i Gjøvik Historielag. Gruppa arbeider med lokalhistorien i tidligere Snertingdal kommune, lengst vest i storkommunen Gjøvik. Snertingdalstreff ble stifta i 1986.

Gruppa jobba først med registrering av stedsnavn, og begynte etterpå å registrere husmannsplassene i bygda, i tillegg til å arbeide med vassdragshistorien. De har også rydda og merka gamle seterveger. I de seinere åra har Snertingdalstreff drevet mye med å avdekke oldtidsminner, spesielt jernvinner og kullgroper. Dette har skjedd i samarbeid med Kulturhistorisk museum i Oslo.

Leder pr. 2017 er Per Kristenstuen.

Kilder og litteratur