Sogn og Fjordanelaget i Vestfold

Sogn og Fjordanelaget i Vestfold ble stiftet i 1927. På begynnelsen av 1900-tallet flyttet mange familier fra Sogn og Fjordane til Vestfold, og formålet med laget var å arrangere stevner hver sommer der innflytterne kunne komme sammen, hilse på kjente, høre foredrag, gjenoppleve minner fra hjembygda og hygge seg i godt lag. I 1940 fikk laget utgitt en fortegnelse over dem som hadde flyttet fra Sogn og Fjordane til Vestfold.

Noe av årsaken til flyttestømmen var at gårdene i Sogn og Fjordane som oftest ikke lot seg dele opp i mindre enheter fordi de var små fra før. Dermed måtte de yngste i barneflokkene se seg om etter annet levebrød. I Vestfold var det derimot nok av alternative yrker. Mange solgte gårdene for å ta seg jobb til sjøs, for eksempel innen hvalfangst, eller for å flytte til byene for å leve som huseiere eller forretningsmenn.