Soldathjemmet (Stavern)

Soldathjemmet i Stavern, opprinnelig kalt Soldatenheim Stavern, er et aktivitetshotell og selskapslokale i Stavern i Vestfold som ble bygd av tyske okkupasjonsmyndigheter under andre verdenskrig som et Soldatenheim. Det åpnet med militær pomp og prakt 17. mai 1942 som et samlingssted for tyske soldater og et rekonvalesentsted for sårede og krigstrette fra frontene i Europa.

Da krigen var over 8. mai 1945, fungerte bygningen som oppsamlingssted for arrestanter i Stavern og Brunlanes, blant annet medlemmer i Nasjonal Samling (NS) og «tyskerjenter», og som kommandosentral og opplæringssted for frigjøringsstyrkene. Da ble også betegnelsen Soldatenheim fornorsket til «Soldathjemmet». Flere av de som hadde arbeida der, både med bygging av hjemmet og som personale etter åpninga, ble etterforska etter krigen på grunn av sitt svært tette samarbeid med tyskerne.[1]

Fra august 1945 til våren 1980 holdt Stavern kommunale kino til i midtbygningens store sal. På nyåret i 1990 tok man bygningen i bruk som sanitetsskole under Luftforsvarets Skoler Stavern. Dette tok slutt sommeren 2002. Det ble deretter for det meste stående tomt i flere år.

Bygningen ble etter hvert lagt ut for salg. Etter to års restaurering ble Soldathjemmet i 2017 åpnet som overnattingssted og selskapslokale, 75 år etter første innvielse.

Referanser

  1. Jf. f.eks. Østlands-posten 1946.10.11. Digital versjonNettbiblioteket.

Kilder og litteratur