Sole Hotell (Den gamle doktorgaarden)

Sole Hotell (Den gamle doktorgaarden) ligger langs Gamle Hallingdalveien rundt 500 meter sør for Noresund i Krødsherad kommune.

Dr. Halfdan Thoresen var født i Lillelvedalen i Alvdal kommune 11. oktober 1878. Han var sønn av en lensmann. Thoresen ble medisinsk kandidat i 1904, og kom til Krødsherad i 1906. I 1908 ble han kommunelege her, og «lod opføre Villaen Sole paa Olberg» (sitat). Han hadde som student hatt kandidattjeneste på Rikshospitalets øre- og strupeavdeling, og på kysthospitalet i Fredsriksværn. Han var også reservelege ved Levanger Amtssykehus, og assistentlege hos dr. Wefring på Løiten. Han giftet seg med Astrid Berge, datter av prost Berge i Stjørdalen. Han var opptatt av jakt, fiske og friluftsliv. I 1914 ble han ansatt som lege ved Dovrebanen.

Etter doktor Thoresen kom Josef Carlson til Krødsherad. Han var født 1884 i Kristiania, foreldrene var skreddermester Per Erich Carlson og hustru Josefine. Josef Carlson tok artium i 1904. Han begynte å studere medisin og tok embetseksamen i 1912. Han praktiserte en tid i Aas, Vestby og Hølen og kom til Krødsherad i januar 1913 som vikar for dr. Thoresen. Etter noen ukers praksis ble han spurt om å overta kommunelegenposten som dr. Thoresen hadde.

Stedet eies i dag av Filadelfiakirken, Oslo.

Eksterne lenker


Koordinater: 60.17556° N 9.63100° Ø