St. Eystein kirke (Kristiansund)

St. Eystein kirke er en katolsk kirke i Flintegt. 5 i Kristiansund som ble vigslet i 1958. Det første katolske kapellet i byen ble vigslet i 1932, og flere nonner av St. Carl Borromeusordenen kom flyttende til byen året etter. Den katolske menigheten ble formelt opprettet i 1934 med Lilly Werring, f. Germaine Amalie Aubert, og sønnene hennes som medlemmer. Menigheten har vokst med tiden og har i dag (2008) 255 medlemmer. Kirken fungerer som menighetskirke for katolikkene i de 11 kommunene på Nordmøre og sorterer under Trondheim stift av Den katolske kirke. Prest og sokneadministrator siden 27. juli 2006 er pater Alexandre Semajangwe Polepole.

St. Eystein kirke
7651 St. Eystein kirkje i Kristiansund.jpg
Foto: Olve Utne (2008).
Sted: Kristiansund
Byggeår: 1958
Via til: St. Eystein
Kirkegård: Nei
Kirkesamfunn: Den katolske kirke
Bispedømme: Trondheim katolske stift
Sokn: St. Eystein

Galleri