Stadion Kro

Stadion Kro, egentlig Ullevål Stadion Kro, men på folkemunne også kalt Liket og Kassa, var et serveringssted som lå i Sognsveien 75, samme adresse som Ullevaal stadion.

Det skal være bygningens utforming som skal ligge til grunn for kallenavnene. Her sett fra nordvest, med Sognsveien i forkant.
Foto: Rune Aakvik/Oslo Museum
Det var særlig utseendet fra sør, med takformen som ga assosiasjoner til en likkiste. Her sett fra sørvest.
Foto: Rune Aakvik/Oslo Museum

Bygningen ble revet, og stedet opphørte i forbindelse med en av utbyggingene av stadionsanlegget, med tilhørende næringsbygg og trafikale løsninger.

Det har hersket ulike teorier om hvorfor stedet har fått kallenavnene. Stedet har eksistert lenge, bygningen var fra mellomkrigstiden, og kallenavnene er også gamle. En teori var knyttet til at en kelner skal ha dødd i kjelleren i forbindelse med at han skiftet et ølfat, men kallenavnet «Liket» skal ha eksistert før denne hendelsedn på slutten av 1960-tallet. Dette kan tyde på at kallenavnene er knyttet til bygningens utforming, som skal ha gitt assosiasjoner til en likkiste, senere forkortet til bare «Liket».

Kilder