Stavern kommune

Stavern kommune i Vestfold ble oppretta som Fredriksvern herred i 1838. Den skifta navn til Stavern i 1930. I 1943 fikk kommunen status som kjøpstad, og i 1949 og 1969 foretok man mindre byutvidelser der Stavern tok over områder fra Brunlanes kommune. I 1988 ble Stavern, Hedrum, Tjølling og Brunlanes slått sammen med Larvik by til storkommunen Larvik.

Stavern kommune hadde opprinnelig navn etter marinebasen Fredriksvern.

Den tidligere kommunen svarte til Stavern prestegjeld, som kun besto av Stavern sokn.

Kilder