Steinsjå Handel

Steinsjå Handel var et landhandleri i Nordlia i Østre Toten, rett ved grensa til Gjøvik kommune. Butikken ble starta i 1955 av Arne Haug fra Kapp, i et nytt hus bygd av Arne Bratberg. Tomta «Steinsjå» hadde Bratberg i 1953 fått skilt ut fra Nord-Steinsli.

Steinsjå-butikken i 2012. Huset ligger der Steinsjåvegen tar av fra Gjøvikvegen.

Det var trulig Steinsjå-butikken som etter hvert ga navn til boligområdet Steinsjå. På 1950-tallet ble det bygd såpass mange hus i dette området at det var grunnlag for en butikk.

Steinsjå-butikken holdt det gående til rundt 1970. Seinere har det bl.a. vært sykkelforretning og VVS-butikk der (rørlegger Marvin Engen). I 2010 tok Mamelund Elektro over lokalene. Høsten dette året ble Gang- og sykkelvegen Bondelia-Nordlia Handel åpna med et arrangement ved Steinsjå-butikken.

Kilder