Stempelpapirforvalter

Stempelpapirforvalter var et embete opprettet ved kongelig resolusjon av 5. april 1811.[1] Stempelpapirforvalterne solgte stempelpapirer, som var skjemaer som var utstedt av staten til bruk ved formalisering av kontrakter og andre juridiske handlinger.

I begynnelsen hadde stempelpapirforvaltere ikke fast lønn, men fikk provisjon av verdien av de stempelpapirene som ble solgt. Da Norge ble overført fra Danmark til Sverige i 1814 ble stempelpapirordningen videreført på samme vilkår som tidligere; selv om landet var en del av Danmark-Norge hadde Norge hatt sitt eget stempelpapir siden 1701.[2]

Ved en endring i kgl.res. av 10. juli 1879 ble stempelpapirforvalterembetet omgjort til et lønnet embete. Endringen innebar også at stempelpapirforvalteren overtok de forretningene som sportelkassereren i Statssekretariatet tidligere hadde hatt, blant annet å innkreve bevillingsgebyrer og bestallingsgebyrer. Stempelpapirforvaltningen ble nedlagt ved kgl.res. av 13. juni 1969. Arbeidsoppgavene ble da overført til Avgiftsdirektoratet.[1]

Tøger Roughtvedt var den første embetsinnehaveren.

Referanser

  1. 1,0 1,1 Arkivportalen.no - Aktørdetaljer. www.arkivportalen.no. Besøkt 2019-05-27.
  2. Stempelpapir. www.rafner.dk. Besøkt 2019-05-27.