Strømm kommune

Strømm kommune ble oppretta ut fra Strømm prestegjeld i 1838, under navnet Strømmen kommune. Allerede samme år skifta kommunen navn til Strømm og ble overført fra Buskeruds amt (dagens Buskerud) til Jarlsberg og Larvik amt (dagens Vestfold).

I 1845 ble Svelvik utskilt fra kommunen som ladested. I 1964 ble så Strømm innlemma i Svelvik kommune.

Kilder