Strandgata (Mosjøen)

Strandgata ligger på Byflata i Mosjøen og er en av handlegatene i byen. Den er også en av byens eldste. Store deler av gaten er bilfri og kalles Gågata.

Øverst i gaten ligger byens gamle Shell-stasjon.
Fotograf: Zahl
I begynnelsen av Gågata ligger A. Brandth, grunnlagt i 1889.
Fotograf: Zahl
Gullsmed Rørvik med røtter tilbake til 1865, er en av gatens mange forretninger.
Fotograf: Zahl
Den nedre delen av Gågata.
Fotograf: Zahl
Helgeland Sparebanks bygg.
Fotograf: Zahl
Utsikt mot Fru Haugans Hotel.
Fotograf: ukjent

Navn

Strandgata, som tidligere het Nedre Strandgate og slik sett svarte til Øvre Strandgate, kommer av sin beliggenhet nært eller i retning av stranden.

Beskrivelse

Strandgata regnes av mange som byens hovedgate. Gaten består for det meste av forretnings- og kontorbygg, og har i dette henseendet et bredt utvalg som har inkludert hotell, kafeer, klesforretninger og bilverksted. Populariteten skyldes også at store deler av Strandgata er brolagt og avstengt for motorisert trafikk. Den bilfrie delen av gaten kalles til daglig Gågata, og midt i gågaten finnes Torget, som tjener som byens storstue ved taler, prisutdelinger, konserter og liknende.

Historikk

Gågate fra 1977

Gågata var opprinnelig åpen for biler. Fra den 1. mai 1977 ble det innført bilfritt område i Strandgata mellom Peter Bechs gate og Petter Dass gate. Det var da en prøveordning med to års varighet.

Motstand fra handelsstanden

Mosjøen Handelsstandsforening var motstander av gågaten, som var fryktet å ville medføre omsetningsfall for berørte forretninger. Det ble også vist til dårlige erfaringer med liknende ordninger i Bodø og Mo i Rana.

– «Vi gruer virkelig til gågata,» uttalte Per Hind Angermo, daværende leder i foreningen, som mente at kommunen heller burde skaffe «industri nok, boliger nok og skikkelig drikkevatn» før den gikk igang med å løse «trafikkproblemene i byen».[1]

Ordskifte om motorisert trafikk i Gågata

I byen har ordskiftet gått om hvorvidt Gågata igjen skal åpnes for motorisert trafikk. Tilhengere mener at slik trafikk kan revitalisere handelen i bygatene, som har opplevet kundetap etter at butikksenteret Sjøsiden kom.

Rådgivende folkeavstemning om motorisert trafikk i Gågata

Den 23.–25. november 2010 avholdtes rådgivende folkeavstemning i forbindelse med prøvevalget til elektronisk stemmeavgivelse ved 2011-valget. Stemmeberettigede innbyggere i kommunen var å ta stilling til disse spørsmålene:

  • Er torget i Mosjøen en viktig møteplass for at vi skal ha et attraktivt sentrum?
  • Bør det åpnes for biltrafikk i dagens gågateareal?
  • Bør hele eller deler av Sjøgata stenges for biltrafikk?

536 personer deltok i folkeavstemningen, noe som tilsvarer rundt fem prosent av dem som stod i manntallet. Også seksten- og syttenåringer var stemmeberettigede. 515 personer svarte ja på spørsmålet om hvorvidt Torget er en viktig møteplass i byen. 469 personer mente at Gågata bør forbli bilfri. Større uenighet var der om hvorvidt hele eller deler av Sjøgata skal stenges for biler, med 358 ja-stemmer og 155 nei-stemmer.

Se også

Litteratur

Aviser og tidsskrifter
Nettsider

Fotnoter

  1. Helgeland Arbeiderblad, den 10.01.1977.


Koordinater: 65.8380307° N 13.1867729° Ø