Studentforeningen Brage

Studentforeningen Brage ble opprettet på Lillehammer Kommunale Høiere Almenskole 4. september 1901. Skolen, som i dag heter Lillehammer videregående skole, hadde hatt flere studentforeninger siden 1860, men ingen hadde vært aktive de siste årene før stiftelsen av Brage. Blant initiativtakerne var Hans Lødrup, sønn av den nyansatte rektoren Theodor Henrik Lødrup.

Argus

Argus er medlemsbladet til studentforeningen Brage. Argus inneholder fortellinger, dikt og debattinnlegg. Vi blir kjent med studentene, og får vite hva som har skjedd i skolegården, på fester, idrettsarrangementer og turer. Det meste er illustrert med tegninger og noen fotografier. Jens Meinich Kolbjørnsen står bak en rekke av illustrasjonene. Han blir beskrevet som en skarp og vittig tegner og skribent, som var lun og aldri sårende i sine kommentarer. Argus skildrer livet på det som i dag er Lillehammer videregående skole fram til 1971, og gir et levende bilde av hva studentene der har vært opptatt av gjennom generasjoner.

Arkivet etter Studentforeningen Brage

Arkivet etter Brage oppbevares på Fylkesarkivet i Oppland. I tillegg til medlemsbladet "Argus" består arkivet av møtebøker, korrespondanse og regnskapsbøker. Det eldste arkivmaterialet er fritt tilgjengelig for publikum. Sensitive personopplysninger er underlagt taushetsplikt i 60 år, eller eventuelt 100 år dersom de omhandler adopsjons- eller barnevernssaker.

Kilder og litteratur