Tangvald mølle

Tangvald mølle er en mølle fra 1882 i Bamble kommune i Telemark.

Mølledrift på Tangvald kan føres tilbake til midt på 1700 tallet, men kan godt være eldre. Slik mølla står i dag er den bygd i 1882, utvidet med kornlager i 1928 og sikt i "toppen" i 1935. Mølla var i drift til 1954. I dag kan det igjen males korn på mølla, både ved elektrisitet og ved hjelp av vannkraft. Det er opparbeidet stier og plasser ute, og benker opp mot Stokkevannet.

Tangvald Mølle nyrestaurert og åpnet som en del av Bamble museum i 1992. Her demonstreres maling av korn på gamlemåten. Beliggenhet ved Tangvaldveien mellom Rv352 og E18.


Koordinater: 59.0173821° N 9.687023° Ø